Ekonomika

Rozpočty a kalkulace

Co je vlastně položkový rozpočet? Je to soupis prací, materiálu a zařízení nutných pro realizaci stavby, slouží také jako příloha žádosti o hypoteční úvěr a při žádosti o udělení stavebního povolení. Měl by nám poskytnout náhled na cenu jednotlivých položek a tím všech nákladů souvisejících se stavbou. Základem pro rozpočet je projekt a dokumentace včetně výkazu výměru (znázorňuje kód, popis a množství dané položky), vše přehledně zanesené do tabulky.  Před samotným položkovým rozpočtem je možné sestavit rozpočet předběžný, k tomu jsou dostupné kalkulačky na internetu a není k tomu nutná speciální aplikace.
rozpočet a kalkulačka
Druhy rozpočtů

-stavební objekt

-provozní soubor

Součty obou těchto položek nám dají celkovou cenu.

Zhotovení rozpočtu

Rozpočet se zhotovuje postupně hrubým nástinem toho, jak bude stavba prováděna, dokumentací, projektem a následným vyhodnocením. Tím dochází ke specifikaci jednotlivých nákladů, toto je následně upřesňováno. Rozpočet se skládá ze dvou částí, a to cenové (ceny za práci a materiál) a popisové (název, měrná jednotka, množství).

Rozpočet slepý a kontrolní

Tvz. slepé rozpočty se týkají především výběrových řízení, kdy je vybírán konkrétní dodavatel. Po skončení samotné stavby se sestavuje rozpočet kontrolní, který zobrazuje dané skutečnosti.

Programy a cena

Pro sestavování rozpočtů byly vyvinuty různé rozpočtovací programy, např. Stavex nebo  Ronet, z informačních systémů pak euroCALC nebo BuildPower, tyto jsou neustále zdokonalovány a rozšiřovány.  Cena za zhotovení rozpočtu se pohybuje od 250,- Kč za hodinu do 900,- Kč za hodinu podle náročnosti a obsáhlosti.
tvorba projektu
Jak rozpočet čerpat

Především je to o tom, mít přehled o tom, na co peníze jdou, na jakou práci a jaký materiál, jaká částka již byla vyčerpána a kolik ještě zbývá peněz, vše je podle potřeby sledováno v týdnech nebo měsících.

Mohlo by se vám také líbit...