Ekonomika

Proč třídíme odpad?

Pro zdraví a budoucnost. Nás, našich dětí, zdravé životní prostředí. K tomu samozřejmě patří finance, které se ušetří v podobě čerpání energie z obnovitelných zdrojů – přírodních sil, které jsou pro lidstvo nejstarším zdrojem jak tepelné, tak elektrické energie. Bez toho si dnes nedokážeme představit život. A spotřeba energie je čím dál větší a bude i nadále narůstat.
 
Netříditelný směsný odpad, který se odváží na skládky, stojí ročně každou obec a každé město skutečně velké peníze.  Zdražování poplatků za uložení tohoto netříditelného odpadu (podle novely zákona o odpadech a podle vyhlášky každé obce) bude každým rokem stoupat. 
 fotovaltické panely
Komunální odpad se dělí na :
· využitelný – podle celorepublikového průzkumu vyplývá, že využitelného odpadu je u nás až 80%.
· netříditelný (zbytkový). 
 
Každá obec a každé město kvůli zdražování odpadů hledá způsob, jak ušetřit. Dá se to jedině důkladným tříděním odpadů. Například: všechny firmy, které dávají na trh své obaly, musí autorizované obalové společnosti (EKO – KOM) zaplatit za recyklaci. Tyto vybrané peníze tato společnost pak obcím rozdělí podle dodaného množství vytříděných a recyklovatelných odpadů. Takto každá obec dostane zpět část peněz, které zaplatila na náklady spojené se svozem tříděných odpadů.
zmačkané plechovky
 
o Nedá se ještě říci, že třídí odpad všichni. Lidé to musí nejdříve pochopit a naučit se to. Až to bude pro ně samozřejmostí. Zatím z průzkumů vyplývá, že tříděný odpad dosahuje přibližně 20%.
o Než se všichni naučí, že třídění odpadu je nutnost, tak to bude ještě chvíli trvat. Musíme k tomu vést hlavně naše děti.
 znak recyklace
V naší republice je už více obcí, které mají své projekty na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Tím získaly nejenom osamostatnění v energetice, ale též zlepšení kvality životního prostředí v obci a okolí. V návaznosti na tříděný odpad, který se následně recykluje, zajišťují potřebné kontejnery a kompostéry na bio-odpad. Toto vše vede zároveň k větší zaměstnanosti obyvatel obce a kvalitě jejich životů.

Mohlo by se vám také líbit...