Životní styl

Školné: spása nebo zhouba?

Velká spousta lidí věří, že je důležité investovat do studia. Věří totiž, že vlastní peníze budou to, co jejich líné děti donutí se konečně učit. V dnešní době to ale vypadá tak, že se lidé ze začátku zapíší na nějakou tu školu, která se jim líbí, ale fyzicky na ni nikdy nedojdou. Něco takového se týká spíše vysokoškoláků. Tito lidé se tedy nechají vyhodit na konci školního roku, ale po celý rok jim platí status studenta. A právě kvůli takovým „studentům“ mají někteří pocit, že je vhodné zavést poplatek, který by zajistil, že školu budou navštěvovat jen ti, kteří tam být vážně chtějí .
pití blondýny u pc
Proti tomuto nápadu ale stojí lidé, kteří poukazují na to, že pokud bude studium zpoplatněno, postihne to i talentované studenty, kteří jsou ze sociálně slabších rodin. Právě těmto lidem by se mohla cesta těch nejlepších vysokých škol uzavřít nebo alespoň zkomplikovat. Těm, kteří se zapisují jen proto, aby měli status studenta, školné zaplatí rodiče, takže ve výsledku něco takového postihne ty nesprávné. Existuje dokonce i obava, že by mohli politici zneužít peníze od studentů a to proto, aby školám sahali na peníze. Mohlo by se stát, že by mohli začít tvrdit, že mají peníze od studentů, tak od nich nic nepotřebují. Je třeba začít brát vážně tu skutečnost, že studenti platí školné škole a finance by měly zůstat také na škole a to nejen k nápravě potíží ale i do vzdělání.
přátelský rozhovor
Jestliže se tedy bude školné zavádět, bylo by potřeba zajistit, aby mělo ten požadovaný efekt. Vhodné by bylo, kdyby peníze připadaly například na stipendia pro talentované studenty a dále pro to, co se nestačí pokrýt ze státních peněz. Nesmí to dopadnout tak, že peníze, které škola vybere na stipendiu, se budou používat na to, aby zalátaly problémy školy, které by neměly vůbec existovat. Příkladem mohou být platy profesorů, podpora stavby budov, výzkum apod.

Mohlo by se vám také líbit...