Business

Existují 3 základní formy, jak rozšířit firmu také na mezinárodní trh


Nejen že je důležité prozkoumat cílovou zemi, její marketingové prostředí, ale také rozhodnout se, jakou zvolit formu vstupu do dané země. Existují tři varianty, jak vstoupit na zahraniční trh, přičemž některé nevyžadují žádný kapitál, některé jsou kapitálově nenáročné a jiné jsou kapitálově náročné, proto jsou využívány spíše velkými firmami.
přepravní kontejnery
1. Vývozní a dovozní operace –jedná se o tradiční a také nejjednodušší formu vstupu na zahraniční trh, což je především z toho důvodu, že se jedná o formu nevyžadující žádné investice. Může se však jednat o vstup bez investic nebo s investicemi (budování poboček a kanceláří). Novým podmínkám zahraničního trhu je však potřeba přizpůsobit výrobkovou politiku, financovat náklady s tím spojené, zajistit různé nezbytné doprovodné služby, vybudovat distribuční cesty, stanovit vhodnou cenovou strategii, zaměřit se na komunikační politiku. Lze však uplatnit různé obchodní metody, jejichž volba je závislá na obchodně politických podmínkách, charakteru výrobků či služeb, výběru obchodního partnera a na dalších faktorech. Jedná se o různé smlouvy upravující prostřednické vztahy, komisionářské či mandátní vztahy, sdružení malých výrobců, smlouvy o výhradním zastoupení či o obchodním zastoupení.
2. Formy nenáročné na kapitálové investice –tyto využívají firmy v těch případech, kdy nechtějí v zahraničí investovat, ale přesto chtějí zvýraznit přítomnost svých výrobků a služeb v rámci rozvoje mezinárodních podnikatelských aktivit. Jedná se převážně o poskytování licencí, franšízy, o výrobní kooperace či zušlechťovací operace.
3. Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy –jedná se o nejvyšší možný stupeň internacionalizace podnikatelských aktivit, které jsou však kapitálově velmi náročné, proto je využívají spíše velké podniky. Může se jednat o přímé nebo portfoliové investice.
žena u grafů
Přímé zahraniční investice –jejím účelem je buď založení, získání nebo rozšíření ekonomických vztahů mezi investorem a podnikem, přičemž každý sídlí v jiné zemi. Zahraniční investoři přinášejí do země kapitál, který je nezbytný pro modernizaci a restrukturalizaci podniků, pro tvorbu nových pracovních příležitostí či rozvoj technologií. Do přímých zahraničních investic lze zařadit akvizici, fúzi, joint venture, investice na zelené louce či strategické aliance.

Mohlo by se vám také líbit...