Business

Pravidelná revize elektřiny šetří váš majetek

Výkon povolání hasiče je mnohdy obdivuhodný, nejde tu jen o to, zvládnout fyzicky náročný úkon, ale značný tlak je vyvíjen zejména na psychiku. V průběhu práce se hasiči setkávají s mrtvolami při živelných pohromách, snaží se prořezat karosérií aut do hořícího vraku k obětem nehody a samozřejmě mají na očích rozsáhlé požáry bytových i nebytových prostor.

nářadí elektrikáře

Procházet vyhořelým bytem je pro hasiče svým způsobem stresující záležitost, na každého to musí zapůsobit, zvláště tehdy, když si uvědomí, že ten byt mohl být jeho. Příčin požárů bytů je celá řada, počínaje nedbalostmi až po nešťastné „náhody“, někdy však ta „náhoda“ není náhodná, ale má svou příčinu, která může sahat až několik měsíců či let nazpět. Tehdy byl ještě čas požáru zabránit a tehdy ještě bylo možné zajistit v bytě revizi elektřiny.

elektrikář při práci

Požár způsobený závadou na elektroinstalaci se stále objevuje v hasičských statistikách a smutné na tom je to, že jde mnohdy o banalitu, kterou bylo možno velmi snadné odhalit během půlhodinové návštěvy revizního elektrikáře. Někdy to mohou být nedotažené kontakty v zásuvkách, které mezi kabelem a šroubem umožní vznik elektrického oblouku, někdy je to přiskřípnutá prodlužovací šňůra v balkonových dveřích či pod prahem dveří do ložnice, jindy to může být přetížené vedení více spotřebiči s vysokým odběrem, a příčinou může být i stará zpuchřelá izolace vodičů, které se pak mohou k sobě navzájem přiblížit, což opět povede k vytvoření elektrického oblouku.

Kromě revize elektřiny v bytě, tedy elektrospotřebičů, elektrických kabelů a prvků kabelových rozvodů, se reviduje také stav hromosvodů. Přerušený hromosvod v důsledku mechanické závady či vlivem povětrnostních podmínek znamená, jako kdyby na domě žádný hromosvod vlastně vůbec nebyl. Hromosvody plní dvě důležité funkce, jednak chrání před smrtelnými úrazy elektrickým výbojem, a pak brání vzniku ničivého požáru.

Mohlo by se vám také líbit...