Business

Vytvořit dobrou prezentaci není tak složité

Prezentovat se vyplatí dnes již v mnoha oblastech. Ať už se jedná třeba o pracovní prostředí, školu nebo jakékoliv jiné místo, ve kterém potřebujete posluchačům předat nové informace nebo zpropagovat váš nový projekt, jsou prezentace tím pravým prostředkem. Jedná se totiž o přehledný, jednoduše zpracovaný materiál se spoustou obrázků a dat, který je mnohdy lépe pochopitelný než rozsáhlé textové dokumenty. Aby se vám ale povedlo takovou prezentaci vytvořit, musíte se řídit několika radami, které vám právě k dokonalým prezentacím mohou napomoci.

Práce s notebookem

Po zjištění toho, na jaké téma je po vás prezentace požadovaná, musíte sestavit její osnovu. Dobré je začít nejprve pouze s vytvářením nadpisu na jednotlivých slidech, abyste si utřídili myšlenky a věděli, co vše bude vaše prezentace obsahovat. A nyní už můžete začít s tvorbou textového obsahu. Prezentace by měla obsahovat pouze zásadní informace a rozhodně se při jejím vytváření vyhněte celým větám nebo složitým slovním spojením. Mnohem lepší je text pečlivě sestavit, dát si pozor na opakování slov a rozhodně zcela vynechat termíny, kterým sami nerozumíte. Až se vás totiž zvědavý posluchač zeptá na jejich význam, můžete se cítit pořádně v rozpacích. Obecně se vyplatí řídit pravidel 5×5 (tedy maximálně 5 slov na jednom řádku a zároveň maximálně 5 řádků na jednom snímku). Jakmile v prezentaci dopíšete poslední slovo, můžete se s chutí vrhnout na její grafickou úpravu.

Učitelka před tabulí

Zařaďte velké množství obrázků, grafů a tabulek, které budou publiku sloužit k lepšímu představení si dané problematiky. Obrázky volte v dobrém rozlišení a správnost grafů či statistik nezapomeňte před jejich zařízením prověřit. Častou chybou je špatně čitelný text, proto volte kontrastní pozadí a pokud možno větší velikost písma. Zařadit můžete videa stažené např. ze stránky Daily motion video downloader. No, a nakonec celou prezentaci zkontrolujte, nacvičte si jak ji budete prezentovat a můžete se bez obav vrhnout do tohoto kreativního úkolu před samotným publikem.

Mohlo by se vám také líbit...