Nezařazené

Nabídka skvělých zážitků


S thajskými masážemi je spojena péÄe, která vychází z dokonalé znalosti tÄ›la a to pÅ™edevším kostí, Å¡lach, vazů a svalů. Je to péÄe, kterou si můžete vybrat v různém „balení“. Můžete si dopřát jemné vtírání olejů pro celkový relaxaÄní úÄinek, máte možnost dopřát si speciální péÄi o nohy, obliÄej, Äi bolavá záda. Vždycky zaruÄenÄ› oceníte to, že se jedná o naprosto příjemné masírování v podobÄ› doteků a hnÄ›tení Äi různÄ› silného tlaÄení na důležitá energetická centra ve vaÅ¡em tÄ›le. Tím dojde k tolik potÅ™ebnému uvolnÄ›ní, které pocítí jak vaÅ¡e bolavé tÄ›lo, tak i vaÅ¡e naruÅ¡ená mysl. S touto péÄí zažijete mnohem víc, než byste Äekali.

NaÄerpejte energii příjemnÄ›

JistÄ› existuje hodnÄ› možností, jak si pořádnÄ› odpoÄinout, uvolnit se, nabrat síly a být v pohodÄ›. JistÄ› jste si už různé způsoby relaxování vyzkouÅ¡eli. Pokud si vÅ¡ak chcete dopřát opravdu skuteÄnÄ› kvalitní péÄi, tak vyzkouÅ¡ejte thajské masáže. Jejich název ne zcela pÅ™esnÄ› odpovídá tomu, o jakou péÄi se jedná. Není to klasika, na kterou jsme v EvropÄ› zvyklí. Je to tradice, která má pÅ™esnÄ› daná pravidla a vychází pÅ™edevším z dokonalé znalosti stavby lidského tÄ›la a navíc i z uÄení o proudÄ›ní energie v tÄ›le. Spojením vznikla péÄe o tÄ›lo, která dokáže pomoci nejen od fyzické bolesti, ale pÅ™inese rovněž potÅ™ebnou úlevu i vaší mysli.

Mohlo by se vám také líbit...